GOLVVÄRME – BORT MED DE FULA VITA KLOSSARNA

Många drömmer om att införskaffa golvvärme i sitt hem men gör inte detta trots renoveringar då de felaktigt har fått för sig att detta är för dyrt. Det finns många fördelar med att installera golvvärme, inte enbart att det är uppskattat av kalla fötter speciellt under vinterhalvåret men det är även energisparande för ditt hem. Det är viktigt att installationen av golvvärme utförs av en behörig installatör, men resten kan du faktiskt göra själv. Du kan även köpa allt material själv för att få ned kostnaderna ytterligare. Det finns tre typer av golvvärme, elektrisk golvvärme, luftburen golvvärme samt även vattenburen golvvärme. Nedanstående bild visar installation för industriellt bruk från Uponor Golvvärme.

 

 

Elektrisk golvvärme är när du kopplar in elektrisk ström över ett motstånd, då skapas watt som avger en form av värme. Inom elektrisk golvvärme finns det även fyra underkategorier som visar vilken typ av elektrisk golvvärme som du lägger in. Det är värmekabel, golvvärmefolie, lågvolt golvvärme och självreglerande golvvärme. Vanligast är att man har elektrisk golvvärme i rum där man använder sig av klinker som kök eller badrum. Men det kan även användas under laminatgolv och parkettgolv, detta har blivit vanligare på senare tid.
Luftburen golvvärme innebär att rören är ingjutna i betongplattan som finns under golvet, med hjälp av dessa rör så rör sig varmluft i dem genom ett fläktsystem och detta skapar värme. Detta är en mer ovanlig form av golvvärme och används oftast i nybyggen. Det är alltså inte vanligt att man installerar luftburen golvvärme i gamla hus.
Man kan även använda sig av vattenburen golvvärme där varmvatten leds genom rör direkt från värmekällan. Även denna typ av golvvärme är ingjuten i den underliggande betongen men det finns även system för träbjälklag. Då läggs de istället på ett undergolv. På vattenburen golvvärme kan du i stort sett lägga vilket typ av golv som helst.
Det är vanligt att man använder sig av solfångare till golvvärmen för att dra ned kostnaden och den totala energiförbrukningen, detta fungerar väldigt bra på vattenburen golvvärme som är av ett lågtemperatursystem. När det är dags för dig att välja vilken typ av golvvärme du ska installera i ditt hem så är det viktigt att du tänker på saker som framtida kostnader, hur du vill att det ska se ut i ditt hem. Vart golvvärmen behövs som mest och vilket golv som du har tänkt dig att lägga över. Om du är osäker är det alltid bäst att ta till en hantverkare som hjälper dig att fatta rätt beslut.